Wist je dat ? FC Vrij

Heemkrant 201512 LR-1.pdf (pagina 10 van 12)

In het informatieblad; “2370” van de gemeente Arendonk, verscheen in september een artikel over de beginfase van FC Vrij, naar aanleiding van een oude foto van de eerste ploeg van deze voetbalvereniging.

Omdat de gemeentelijke informatiedienst naliet de info- mailadressen te vermelden, geven we hierbij opnieuw het artikel en de foto weer welke werden gepubliceerd in betrokken informatieblad. Indien iemand van onze leden nog foto’s of informatie over de stichting en geschiedenis van FC Vrij of andere sportclubs kan bezorgen wordt deze met veel dank aanvaard.

Wist je dat ?

De Arendonkse Heemkring “Als Ice Can”, konstant op zoek is naar informatie over foto’s, verenigingen, clubs, verhalen, personen, gebeurtenissen, kortom over alles wat het collectieve erfgoed van Arendonk aangaat.
Op zoek naar info over FC Vrij vonden we bij de Heemkring Als Ice Can nog een oude foto van de eerste reserve-startploeg seizoen 1963-1964, foto die werd genomen op het terrein aan de Meulegoor, waar toendertijd de infrastructuur nog zeer primitief was.
Wie waren de voorlopers van deze startploeg? Hoe kwam de ploeg tot stand? Welke mensen stonden mee aan de start van FC Vrij? Allemaal vragen waar we graag een antwoord op zou- den willen krijgen

Deze oproep is echter ook een ruimere oproep naar andere verenigingen, clubs, personen die mogelijk hier of daar in en al of niet duister hoekje nog oude informatie, foto’s, documentatie bezitten die stilaan collectief Arendonks erfgoed zijn geworden, om deze over te maken ofwel in de oorspronkelijke vorm, ofwel via digitale weg.

Op de foto zittend van links naar rechts: Jos Maes, Jean Huybrechts, .... ..., Gust Van Gorp, Davy Stoop, staand van links naar rechts: Fons Vaes, ... Berkvens, Leon Bleukens, ... Wijnen, Staf Slegers, Gilbert Cools, Fons Vandenbossche, André Segers.

Wie kan de ontbrekende namen invullen en ons bijkomende info bezorgen. Info aan jean.huybrechts@telenet.be of bartvosters@mac.com


Woordje van de voorzitter

Beste heemvrienden,

Bij de uitgave van deze editie van ons heemnieuws, is 2015 alweer (zo goed als) voorbij en staan we weer voor het begin van een nieuw jaar. In de eerste plaats mag ik U, in naam van ons ganse bestuur en al onze medewerkers, alleszins de beste wen- sen overmaken voor 2016. In de eerste plaats wensen wij U, en uw familie, vooral een gezond jaar toe boordevol fijne en leuke momenten, zowel privé als op uw werk.

Wij kijken terug op een werkjaar met iets minder “grote” activiteiten, maar met heel veel werk achter de schermen. Zoals U in onze eerdere heemnieuwsen mocht lezen, zijn we volop bezig met de voorbereiding van een “make over” van ons museum. En het zal meer zijn dan het verplaatsen van wat objecten of standen. De invulling van het nieuwe museum begint stilaan vorm te krijgen. We hopen binnen enkele maanden de fase van ontwerp te kunnen afronden, waarna we op zoek zullen gaan naar de nodige financiering om uiteindelijk aan de daadwerkelijke herinrichting te kunnen beginnen. We houden U alleszins op de hoogte, maar kunnen U nu al wel meegeven dat we willen evolueren naar een modern heemmuseum waar de nadruk zal liggen op de beleving van het museumbezoek. Alles zal veel minder statisch worden dan nu het geval is.
Samen met dit heemnieuws krijgt U ook opnieuw de traditionele eindejaarsuitgave. Dit jaar hebben we gekozen om de studie van Luc Vanhove over ons Arendonks wapenschild aan U cadeau te doen. U zal lezen dat er een hele geschiedenis vast hangt aan onze arend.
Tenslotte mag ik via deze weg een warme oproep doen om uw lidmaatschap voor 2016 te hernieuwen. Voor 20 € krijgt U immers heel wat: U en uw gezinsleden mogen onbeperkt ons museum gratis bezoeken, hebben gratis toegang tot onze activiteiten en lezingen en krijgen uiteraard ook ons heemnieuws op regelmatige tijdstippen in de bus.

En uw 20 euro geeft ons een financieel duwtje in de rug. Want hoewel onze kring volledig draait op vrijwilligers en op heel wat steun van het gemeentebestuur kan rekenen, kost ook onze werking heel wat geld. En zeker voor de aankomende herinrichting van ons museum, is elke euro welkom.
Ik hoop dan ook dat U massaal uw lidmaatschap zal hernieuwen en ons op die manier blijft ondersteunen. Wij zijn er U in ieder geval bijzonder erkentelijk voor.
Ik breng ook graag onze vernieuwde webwinkel (heemkringarendonk.be) nog even onder de aandacht. Onze uitgaven kan U daar op een overzichtelijke manier bekijken en zelfs bestellen. Misschien een idee om iemand een van onze uitgaven cadeau te doen.
Tenslotte wijs ik U er ook nog op dat onze ontmoetingsruimte door groepen of verenigingen gratis kan gereserveerd worden voor allerlei activiteiten. U betaalt geen huur. Het enige wat wij vragen is dat de drank van ons wordt afgenomen. Een mooie gelegenheid dus om op een goedkope manier te kunnen vergaderen of een activiteit te organiseren.

Bart Vosters Voorzitter